Installationskontroll och statusövervakning av bergbultar

BERGFÖRSTÄRKNING
– Patenterade metoder för kontroll och övervakning av bergbultar

Smarta bergbultar

Det installeras närmare 100 miljoner ingjutna bergbultar i
världen varje år, de flesta under jord, en del som förstärkning av bergslänter. Vatten i sprickor i berget och otillräcklig ingjutning är problem som kan orsaka korrosion och på sikt leda till bultbrott.
Det är gammaldags och onödiga risker i en redan riskfylld
miljö. Nu finns tekniken som gör det möjligt att avslöja problemen
innan de får konsekvenser.

Optimal säkerhet kräver helt ingjutna bergbultar. Med Rock Safety Systems patenterade Cavi-produkter kan du ”se under ytan”. Med CaviTube monterad på bergbulten kan du kontrollera och dokumentera installationen. Väljer du även CaviBasic och kompletterar med valfri sensorteknik kan du dessutom löpande kontrollera töjningen i bulten under många, många år. Det sparar tid och pengar, det ökar tillgänglighet och säkerhet. Länk till vår informationsfolder (PDF).

RSS_tonadsymbol

Metoden passar nästan alla bergbultar

Gruvor, väg och tågtunnlar, bergrum eller bergslänter. Livslängd, säkerhetskrav och tillgänglighet varierar – därför har vi skräddarsydda lösningar.

Smarta bergbultar-01

Cavi-metoden sparar tid och pengar

Hur vet du att bergbulten är ingjuten på rätt sätt och hur vet du statusen på bergbulten om några år? Det är svårt att veta om bergbultarna är fullt injekterade, om någon bergbult har brustit inne i bergmassan eller hur mycket töjning som har skett längs en dynamisk bergbult inne i berget. Installationskontroll och statuskontroll för ingjutna bergbultar har länge varit problematiskt. CaviMeter och vårt sensorprogram löser problemen och passar för alla typer av cementingjutna bergbultar.

Rock Safety Systems Cavi-produkter för ingjutna bergbultar är oslagbara för kontroll och dokumentation av installation och för övervakning/analys av bergbultars status över tid. Det finns inga andra system som ger information med sådan säkerhet och på ett så lättillgängligt sätt. Det är en direkt mätmetod, i motsats till andra alternativ. Med Cavi-metoden mäts volymen genom att observera tryckfall. Mätresultatet får du direkt, utan omväg via analyser och antaganden. Du ser direkt om bulten är fullt ingjuten.

Det finns stor besparingspotential genom att försäkra sig om korrekt installation och sedan minska mantimmar och undvika driftstopp genom att välja den detekteringsmetod för statuskontroll som passar behovet. Men allra viktigast är naturligtvis att säkerheten ökar i den riskfyllda miljö som allt arbete under jord innebär.

Smarta bergbultar-02
Så här fungerar det

CaviMeter används genom att ett plaströr med små snitt fästs på bergbulten. När bulten har installerats trycksätts plaströret med gas för att detektera eventuella håligheter och sprickor. Om det finns håligheter i injekteringsbruket kommer gasen att fylla dem och med mätutrustningen beräknas håligheternas storlek.

Den som väljer vår enklaste sensor CaviBasic får fler möjligheter. En metalltråd träs då in i plaströret för att även möjliggöra statuskontroller över tid och med önskad detekteringsmetod. För detta erbjuder vi CaviLight, CaviSense och CaviCom som visar bergbultarnas status på olika sätt.

RSS_tonadsymbol

Oslagbart för
kontroll och
dokumentation
av ingjutna
bergbultar.

Installationskontroll av ingjutna bergbultar

Med CaviMeter kan installationen av ingjutna bergbultar kontrolleras och dokumenteras på ett säkert sätt. Via ett plaströr som fästs vid bergbulten trycksätts installationen med gas och eventuella håligheter upptäcks och mäts på ett säkert sätt.

Smarta bergbultar-03

För att även kunna kontrollera bergbultens status över tid måste man vid installationen välja CaviBasic, en utvecklad variant av CaviMeter.

RSS_tonadsymbol

Förebygg
kostsam
återingjutning.

Produkter för installationskontroll

Produktbeskrivning och teknisk specifikation. Klicka på produktnamnet.

Statusövervakning av ingjutna bergbultar

Ett plaströr med små snitt fästs på bergbulten för att möjliggöra installationskontroll, i röret finns en tunn metalltråd för att möjliggöra statuskontroll. För bergbultar med CaviBasic finns tre valmöjligheter för att läsa av information om bergbultens status. För alla tre gäller att sensorerna är helt ingjuten i plast och klarar tuffa miljöer under jord.

CaviLight är en sensor som skruvas fast på bergbultens gänga. När sensorn kommer i kontakt med bultens ände strömsätts sensorns elektronikenhet. Bultbrott indikeras av en blinkande röd lysdiod. Bultförlängning mäts för hand eller genom att en fluorescerande pärla faller ner från sensorn när en förutbestämd töjning uppnås.

Smarta bergbultar-04

CaviCom har en strömsnål elektronisk enhet som kommunicerar med ert interna nätverk och möjliggör presentation av bergbultarnas status på en central dator.

Smarta bergbultar-06

Bolt Status Online är ett patenterat system för online övervakning av bergbultar. Systemet består av ständigt uppkopplade sensorer i ett realtidskommunicerande mät- och övervakningssystem. Mätvärden presenteras överskådligt och användarvänligt.

RSS_tonadsymbol

Oslagbart för kontroll och dokumentation av ingjutna bergbultar.

Produkter för statusövervakning

Produktbeskrivning och teknisk specifikation. Klicka på produktnamnet.

Referenser

Produktfilm från Rock Safety Sweden

Se filmen om den patenterade Cavi-metoden. CaviMeter används genom att ett plaströr med små snitt fästs på bergbulten. När bulten har installerats trycksätts plaströret med gas för att detektera eventuella håligheter och sprickor. Om det finns håligheter i injekteringsbruket kommer gasen att fylla dem och med mätutrustningen beräknas håligheternas storlek.

Utvecklingsprojektet Mining for generations

Filmen handlar om ett pågående utvecklingsprojekt i samarbete med Atlas Copco, LKAB, Rock Tech Centre, Luleå tekniska universitet och Rock Safety Sweden.

Vetenskaplig artikel på internationell konferens

Luleå tekniska universitet arrangerar Ground Support 2016. Det är den åttonde internationella konferensen om Ground Support i Mining and Underground Construction och denna gång sker det i Sverige.

Experter från många olika länder träffas 12-14 september 2016 Kulturens Hus i Luleå.

Rock Safety Sweden kommer att presentera en vetenskaplig artikel: Sensor techniques to monitor installation and status of rock bolts (Gustafsson, L.K.K.A) Ladda ner och läs artikeln här (PDF).

Ground Support 2016 i Luleå

RSS_tonadsymbol

”Det blir väldigt spännande
att se hur bra den kan mäta
lasten och deformationen i berget.”

– Lars Malmgren, 
Sektionschef R&D LKAB

Välkommen att kontakta oss!

Rock Safety Systems med Cavi-produkterna utvecklas och ägs av Rock Safety Sweden AB. Vi är ett teknikledande systemteknikföretag inom området för installation och statusövervakning av bergförstärkning inom gruvnäring, tunnelarbeten inom vattenkraft, väg- och tågtunnlar, bergförvaring mm.

Välkommen att kontakta oss. Vi kommer gärna på besök för en genomgång av hur Cavimeter och Cavibasic med dess olika sensormöjligheter kan öka säkerheten och minska kostnaderna med hjälp av installationskontroll och statuskontroll av er bergförstärkning.

 

Försäljning: Göran Remahl +46 70 555 59 10, goran.remahl@rocksafety.se

Teknik: Leif Gustafsson +46 70 333 44 22, leif.gustafsson@rocksafety.se

RSS_tonadsymbol

Kontakt

Rock Safety Sweden AB
Maskinvägen 22
972 54 Luleå
info@rocksafety.se

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande