Kvalitetssäkring i förbifart Stockholm

Rock Safety Sweden AB har i uppdrag att kvalitetssäkra ingjutning av bergbultar i Sveriges största infrastrukturprojekt: den nästan fem mil långa vägtunnel som byggs under Stockholm city. Uppdraget kommer att fortgå i ytterligare tre år.

– Det installeras närmare 100 miljoner ingjutna bergbultar i världen varje år. Vatten i sprickor i berget och otillräcklig ingjutning är problem som kan orsaka korrosion och på sikt leda till bultbrott. Det är onödiga risker. Vi har tekniken som gör det möjligt att avslöja problemen innan de får konsekvenser, säger Leif Gustafsson, Rock Safety Sweden AB.

LU-63766070