Kvalitetssäkring i förbifart Stockholm

Rock Safety Sweden AB har de senaste sex månaderna haft i uppdrag att kvalitetssäkra ingjutning av bergbultar i Sveriges största infrastrukturprojekt: den nästan fem mil långa vägtunnel som byggs under Stockholm city. Uppdraget kommer att fortgå i ytterligare tre år.

LU-63766070