Online övervakning av bultar

Vårt nya system för kontinuerlig övervakning av bergbultar ökar säkerheten och ger mer information. Bolt Status Online består av ständigt uppkopplade sensorer i ett realtidskommunicerande system. Mätvärdena lagras tidsynkront och presenteras som rådata, diagram eller quick look diagram. Bolt Status Online erbjuds som funktion med driftavtal.

Läs mer här.