Tummen upp av LKAB

Informationssystemet Bolt Status Online som utvecklats av Rock Safety Sweden AB har nu testats i LKAB:s gruva i Malmberget. Installationen utfördes och testades våren och sommaren 2021 och utvärderingen föll väl ut. Bolt Status Online gör det jobb som utlovas.

Systemet möjliggör online övervakning av status på bergförstärkning i gruvor, tunnlar och andra bergrum. Batteridrivna sensorer som monteras på berg- eller vajerbultar kommunicerar trådlöst med en gateway, som skickar signalerna vidare till en server med databas och kompetent kommunikations- och presentationsprogramvara.

– Systemet har fungerat bra och uppvisat stor driftsäkerhet under tiden testen pågått, säger Albin Andersson, forskningsingenjör, LKAB Malmberget.

LKAB skriver i sin utvärderingsrapport att de är nöjda med Bolt Status Online och dess tillförlitlighet under testperioden. Systemet är lätt att hantera, har i princip varit underhållsfritt och sensorerna fångar upp verklig deformationsdata. LKAB har inte noterat några avbrott i systemets kommunikation.

– Det här är ett kvitto på att vårt system fungerar bra för kontinuerligt övervakning av bergbultar, ett effektivt sätt att öka säkerheten i en riskfylld miljö, säger Leif Gustafsson, Rock Safety Sweden AB.